25 November 2010

A praticar o sueco!

Hej,

Jag ska gå till Portugal för Jul och jag ska ta lite Sverige for dig!
Jag inbjuder alla att komma till mitt hem, på 26 December till 21h på GLÖGG och PEPPARKAKOR. Klockan är Flexibel...hålla på visas!

De kan sätta: Flickvänner/Barnvänner/Maka/Son/Dotter...aftersom jag vet!

Fyller doodle och välj du glögg typ: http://www.doodle.com/qvwan8vrcyiqkv9i

Till nu, Adjö!
Cláudia

No comments: